Användarvillkor - MXPGolf.se

1. INLEDNING

Internettjänsten https://mxpgolf.se  (nedan “Hemsidan”) ägs och drivs av AMP Golf AB  (nedan “MXPGolf.se”).

Tack för att du använder MXPGolf.ses produkter, tjänster, webbplatser och appar, med beteckningen ”MXPGolf.se”

Dessa Användarvillkor innehåller villkoren enligt vilka MXPGolf.se tillhandahåller sina Tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda Tjänsterna.

Dessa Användarvillkor gäller för dig som är kund (nedan “Kunden”) eller har ett konto (“nedan “Kontoinnehavaren”) hos MXPGolf.se. Genom att kryssa i rutan “Jag har läst och godkänt användarvillkoren” när du registrerar ett konto, på något vis inleder ett samarbete, deltar vid event som vi arrangerar, lämnar en bokningsförfrågan eller blir kund hos MXPGolf.se förbinder du dig att följa användarvillkoren nedan. Alla referenser till “vi” åsyftar i dessa villkor MXPGolf.se. Med “du” och “dig” åsyftas Kunden eller kortinnehavaren.

Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande om din prenumeration hos MXPGolf.se på din profilsida i inloggat läge. MXPGolf.se skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. MXPGolf.se kan nås via e-mail eller telefon, under ”kontakta oss” på hemsidan.

2. KONTO HOS MXPGolf.se

Du kan inleda en betalande prenumeration och bli “prenumerant” eller genom att uppge din maildress att bli ”nyhetsbrevsprenumerant”, vilket betyder att du får MXPGolf.se nyhetsbrev. Du får bara ha ett konto hos MXPGolf.se och det är personligt. Alla kontoinnehavare från löpande nyhetsbrev och kommunikation från MXPGolf.se. Nyhetsbreven kan du med enkelhet avsluta din prenumeration på via länk i varje utskick.

Du kan välja mellan att bli medlem genom att inleda en betalande prenumeration eller genom att uppge din mailadress att bli ”nyhetsbrevsprenumerant”, vilket betyder att du får MXPGolf.se  nyhetsbrev. Du får bara ha 1 (ett) medlemskonto hos MXPGolf.se och det är personligt.

En betalande prenumeration inleder du genom att betala en avgift via betalleverantörerna Stripe. Betalning via faktura kan också förekomma i undantagsfall. För att kunna skapa ett konto anger du adressuppgifter, namn, födelsedag, telefonnummer och din e-postadress. Därtill väljer du ett, för dig personligt, lösenord. Detta lösenord används tillsammans med din e-postadress för att logga in på tjänsten. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte sprids.

När du är betalande medlem hos MXPGolf.se, vilket innebär att du har inlett en prenumeration för att ta del av bl.a. vårt bibliotek av videor och ljudfiler eller är en tillfälligt aktiv medlem via en prova-på period eller kampanjkod, så får du tillgång till sektioner, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för dem som inte är inloggade som medlem.

3. ANVÄNDARKRAV – KUND HOS MXPGolf.se

3.1. Juridisk person

Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med MXPGolf.se. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor.

3.2. Privatperson

Du, och följaktligen alla unika kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn, personnummer, mailadress, post adress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du flyttar.

Om du är en individ får du endast använda Tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med MXPGolf.se. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda Tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa Villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa Villkor. 

3.3 Minderåriga.

”Minderåriga” är personer under 18 år. Inga av Tjänsterna är avsedda att användas av Minderåriga. Om du är Minderårig får du inte använda Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna intygar du att du inte är Minderårig.

Om du är förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till MXPGolf.se, vänligen kontakta oss på akademi@mxpgolf.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

4. AVGIFTER OCH TJÄNSTER

Du samtycker till att betala MXPGolf.se alla avgifter för varje Tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för Tjänsten ifråga. I förekommande fall kommer du att debiteras via den faktureringsmetod du väljer via din konto- eller prenumerationshanteringssida under dina inställningar som inloggad medlem. Om du har valt att betala avgifterna med kreditkort, intygar du att kreditkortsuppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta MXPGolf.se vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i dessa Villkor eller om det krävs enligt lag.

4.1. Betalande prenumeration

MXPGolf.se ger våra kunder möjligheten att vid kontoskapande eller som inloggad medlem aktivt göra ett val om att löpande, i förskott, teckna en månadsprenumeration om 99 kr per månad. Därtill ges möjlighet att i förskott betala sin prenumeration för fler månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt i kronor. Vid förskottsbetalning av 12 månaders prenumeration betalar du 960kr (ord. pris 1198 kr).

Rabattsatser och valbara antal månader kan komma att ändras av MXPGolf.se. (Alla angivna priser är inklusive moms). Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Genom att bli betalande medlem hos MXPGolf.se godkänner du att MXPGolf.se debiterar ditt ditt betalkort eller bankkonto kostnaden för din prenumeration månadsvis eller i enlighet med den prenumerationstyp som du själv har valt. 

Då du blir månadsprenumerant debiteras ditt kort den dag du genomför kortbetalningen eller uppgraderar din prenumerationstyp. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid. Exakt samma ramar görs gällande för övriga prenumerationsformer. 

4.2 Avsluta betald prenumeration

Din prenumeration hos MXPGolf.se förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med det prenumerationstyp du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen på hemsidan där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. MXPGolf.se erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Förtydligande:

Om du blir medlem den 10’e dagen i månad 1 och väljer att avsluta din betalande månadsprenumeration den 29 dagen i månad 1 kommer du ha tillgång till din prenumeration fram till den 10’e dagen i månad 2.

Varför: När du skaffade din prenumeration hos MXPGolf.se debiterades du i förskott för en full månad. Därför kommer du också ha tillgång till tjänsten under motsvarande prenumerationsperiod. Detta gäller för samtliga prenumerations- och medlemstyper.

Uppsägning sker i inloggat läge bland dina prenumerationsinställningar. En bekräftelse på uppsägningen skickas via e-post. MXPGolf.se garanterar inte mottagande av uppsägning som sker via e-post eller brev.

4.3 Prisändring

MXPGolf.se förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. MXPGolf.se kommer skriftligen och inom skälig tid att ge dig förhandsbesked beträffande en sådan ändring av avgifterna så att du får möjlighet att säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

4.4 Betalningsmedel

Du kan välja att betala med kontokort (VISA/MASTERCARD) eller direktbetalning via din bank genom ett samarbete med PayPal. Om du vill ändra prenumerationstyp under pågående prenumeration kan du göra det via din prenumerationssida inne i tjänsten. När du väljer att uppgradera din prenumeration till en annan prenumerationstyp så kommer du debiteras i enlighet med ditt val. Bekräftelse kommer automatiskt tillsändas dig mailledes och betalningen kommer registreras och sparas under “Kvitton” efter att ditt aktiva val belastat det betalkort eller bankkonto som du har kopplat till MXPGolf.se. Den tid du har kvar på din befintliga prenumeration kommer självklart adderas till den tid som omfattas av din uppgradering. Om du åtnjuter gratistillgång till videobiblioteket så kommer även dina innestående gratisdagar följa med dig när du inleder ett betalande medlemskap.

Förskottsbetalning görs via Hemsidan.

Om du väljer att avsluta din betalande prenumerationen under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, ej att återbetalas eller ges tillgodo.

MXPGolf.se förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ (förskottsbetalning) inom ramen för sina medlemskap.

MXPGolf.se debiterar ditt kontokort eller bankkonto löpande för respektive prenumerationstyp från första dagen fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande ”12 månaders” kontokorts debiteringar.

4.5 Utebliven betalning och avgifter

Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har MXPGolf.se rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

Vid betalning via kontokort eller direktbetalning via bankkonto gör MXPGolf.se tre försök med två dagars mellanrum att dra pengar. Om betalning inte har erhållits vid det 3:e dragningstillfället kommer MXPGolf.se kontakta dig via email och därefter försöka göra förnyade dragningar månadsvis.

4.6. Kampanjkod

Introduktionserbjudanden eller så kallade kampanjkoder som medför att man kan använda MXPGolf.se tjänster, och i huvudsak videobiblioteket, utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för helt nya kunder hos MXPGolf.se. Introduktionserbjudandet gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Inför introduktionserbjudandets slut tillfrågas du via e-post från oss om du önskar teckna en betalande prenumeration. Detta beslut ligger till fullo hos dig som medlem och det är först i detta skede som du via våra betalningsleverantörer PayPal eller Swipe uppger dina kort-uppgifter eller godkänner en direktbetalning från ditt bankkonto och inleder en prenumeration i enlighet med det alternativ du väljer.

Perioden för introduktionserbjudande startar i samband med att du trycker på verifikationslänken som följer med i aktiveringsmailet till dig i samband med att du skapar ditt konto hos MXPGolf.se.

4.7. Specialerbjudanden

Ett specialerbjudande om att använda MXPGolf.se tjänst till lägre pris eller med en viss rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Efter specialerbjudandets slut övergår tjänsten automatiskt i en betald prenumeration till ordinarie pris.

Specialerbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i erbjudandet.

 

4.8. Skatter

I korthet så berör denna paragraf dig som är företagskund till MXPGolf.se i utlandet. I övrigt så innefattar dina prenumerationsbetalningar och förehavanden med oss i egenskap av privatperson moms. Läs gärna om du vill veta i detalj hur skatter fungerar:

Om inget anges är du ansvarig för all skatt och moms förknippad med försäljningen av Tjänsterna, inklusive alla relaterade straffavgifter och ränta (sammantaget: ”Skatter”). Därför betalar du moms som en del av din prenumeration och när du köper produkter / tjänster från MXPGolf.se. Du betalar MXPGolf.se utan avdrag för Skatter. Detta sagt så, om/när MXPGolf.se är skyldigt att samla in eller betala Skatter, kommer Skatterna att faktureras till dig, såvida du inte tillhandahåller MXPGolf.se ett giltigt skattebefrielseintyg utfärdat av lämplig skattemyndighet eller annan dokumentation som tillhandahåller bevis på att ingen skatt bör debiteras. MXPGolf.se debiterar inte moms om du ger oss ett momsnummer som utfärdats av en skattemyndighet i Europeiska Unionen, du köper Tjänsterna från MXPGolf.se  för affärsändamål och du är bosatt i en annan EU-medlemsstat än MXPGolf.se. Om du har en laglig skyldighet att innehålla Skatt från dina betalningar till MXPGolf.se, måste du ge MXPGolf.se ett officiellt skattekvitto eller annan lämplig dokumentation för att påvisa sådana betalningar.

5. SEKRETESS

5.1. Sekretess.

När du använder Tjänsterna kan du skicka innehåll till MXPGolf.se (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter) eller så kan tredje parter skicka innehåll till dig via Tjänsterna (alla ovanstående kallas ditt ”Innehåll”). Vi vet att genom att ge oss ditt Innehåll litar du på att vi hanterar det på lämpligt sätt. Du samtycker till att MXPGolf.se kan använda och dela ditt Innehåll i enlighet med gällande dataskyddslagar.

5.2. Konfidentiell information.

MXPGolf.se behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa Villkor. Emellertid utgör ditt Innehåll inte konfidentiell information om Innehållet ifråga: (a) är allmänt känt eller offentliggörs (utom genom MXPGolf.se’s överträdelse av dessa Villkor); (b) var lagligen känt för MXPGolf.se innan det erhölls från dig; (c) erhålls av MXPGolf.se från tredje part utan kunskap om överträdelsen av en förpliktelse gentemot dig; eller (d) har tagits fram av MXPGolf.se på oberoende sätt och utan hänvisning till ditt Innehåll. MXPGolf.se kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag men endast efter det att MXPGolf.se, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

5.3. Säkerhet.

MXPGolf.se lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. MXPGolf.se har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

6. DITT INNEHÅLL

6.1. Du behåller äganderätten till ditt Innehåll.

Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. MXPGolf.se gör inget anspråk på något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt Innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa Villkor.

6.2. Begränsad licens till ditt Innehåll.

Du ger MXPGolf.se en världsomfattande, royaltifri licens att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, offentliggöra och på annat sätt exploatera ditt Innehåll, men endast för det begränsade syftet att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Den här licensen för sådant begränsat syfte fortsätter även efter du har slutat använda våra Tjänster, med hänsyn till sammanlagda och avidentifierade data som härleds från ditt Innehåll samt eventuella resterande säkerhetskopior av ditt Innehåll som görs i MXPGolf.se löpande verksamhet. Den här licensen gäller även de pålitliga tredje parter vi arbetar med i den utsträckning det krävs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

 

6.3. Andra IP-anspråk.

MXPGolf.se respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Om du misstänker att en MXPGolf.se -användare gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du rapportera det till akademi@mxpgolf.se med syfte att be vederbörande möjlighet till rättelse. Anspråk om intrång i upphovsrätten skall följa svensk lagstiftning.

7. MXPGolf.se’s IP / RESTRIKTIONER

7.1. MXPGolf.se’s IP

Varken dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna ger dig äganderätt till Tjänsterna eller Innehållet som du får tillgång till via Tjänsterna (förutom ditt Innehåll). Dessa Villkor ger dig inga rättigheter att använda MXPGolf.se varumärken eller andra märkeselement.

Upphovsrätten och andra rättigheter på Material som du tar del av via tjänsten så som bild, text, laddar ner, bokmärker, sparar eller streamar ifrån MXPGolf.se streamingtjänst tillhör MXPGolf.se eller MXPGolf.se’s licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig MXPGolf.se av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från MXPGolf.se eller dess licensgivare. Tänk på att:

Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.

Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.

Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.

Du godkänner att MXPGolf.se kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som MXPGolf.se eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger MXPGolf.se rätten att avsluta din tillgång till MXPGolf.se’s streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

7.2. Hemsidan

MXPGolf.se’s hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. MXPGolf.se garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

MXPGolf.se ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna.

MXPGolf.se ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

MXPGolf.se har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

7.3. Förbjudet användande av hemsidan

Du får inte ladda upp, e-posta, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med tjänsten. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policys eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder tjänsten, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda tjänsten för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer MXPGolf.se att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer och enheter du använder för att nå hemsidan eller våra applikationer. När du återvänder till hemsidan eller våra applikationer kommer denna cookie att möjliggöra för MXPGolf.se att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in och använda tjänsten. För att kunna bli kontohavare, medlem eller kund hos MXPGolf.se och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

7.4. Material på hemsidan

Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av MXPGolf.se eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är MXPGolf.se eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan eller i våra applikationer. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kund- och användarvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse från MXPGolf.se.

Innehåll på hemsidan och tjänsten såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller MXPGolf.se’s egen egendom. Sådan licensägare och MXPGolf.se har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

MXPGolf.se ,MXPGolf.se’s logotyp och alla andra produkter som MXPGolf.se erbjuder är varumärken som ägs av Firma Max Persson. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan MXPGolf.se’s samtycke.

7.5. Länkar till andra hemsidor

MXPGolf.se kommer att länka till andra hemsidor. MXPGolf.se granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. MXPGolf.se är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicys, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. MXPGolf.se är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL

MXPGolf.se tillåter dig som kontoinnehavare eller kund att lägga upp kundmaterial på hemsidan. Exempelvis recensera innehåll eller skapa egen profil. Sådant material, såväl video, bilder, foton, ljud, musik eller text benämns som “Användarmaterial” i dessa Villkor. I detta inkluderas inte den användarinformation du anger när du registrerar ett konto hos MXPGolf.se.

Genom att ta del av, eller lägga upp Användarinnehåll på Hemsidan godkänner du dessa Kundvillkor.

MXPGolf.se granskar inte systematiskt Användarinnehåll och är inte ansvariga för innehållet i något Användarmaterial och lämnar inte heller några garantier kring Användarmaterial.

MXPGolf.se förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ta bort Användarinnehåll, eller att stänga av och/eller begränsa ditt tillträde till hela eller delar Hemsidan utan varsel om du bryter mot dessa villkor.

Genom att lägga upp Användarinnehåll ger du MXPGolf.se tillstånd att använda ditt material för interna affärsmässiga syften såsom att analysera trender eller för göra reklam för MXPGolf.se.M XPGolf.se kommer inte att sälja vidare Användarinnehåll, men du godkänner att MXPGolf.se har rätt att indirekt dra nytta av ditt Användarinnehåll genom att, till exempel, internmarknadsföra sin egen tjänst eller sälja reklam som syns bredvid ditt Användarinnehåll.

MXPGolf.se kan också länka Användarinnehåll eller delar av Användarinnehåll, till annat material, inkluderat material upplagt av andra kunder och kontoinnehavare, eller material skapat av MXPGolf.se och/eller tredje part.

Varje gång du lägger upp Användarinnehåll hos MXPGolf.se måste du tänka på att:

Du äger rättigheterna till Användarinnehållet eller har upphovsmannens godkännande att lägga upp materialet.

Ditt Användarinnehåll är inte olagligt, stötande, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, trakasserande, etniskt stötande, uppmanande till beteenden som kan uppfattas som kriminellt eller på annat sätt olämpligt.

Ditt Användarinnehåll inte marknadsför någon tjänst, produkt eller företag.

Ditt Användarinnehåll identifierar inte någon individ (genom namn, adress, bild eller video) under 18 års ålder, och om ditt Användarinnehåll identifierar en individ över 18 års ålder har du dennes godkännande att bli identifierad på exakt det sätt du gör i ditt Användarinnehåll.

Du inte utger dig att vara någon annan.

9. KONTOHANTERING

9.1 Personuppgifter

All kundinformation såsom namn, personnummer och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos MXPGolf.se enligt gällande lagar och förordningar.

MXPGolf.se förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna i upp till 5 år efter att prenumerationen har upphört för att förebygga upprepat utnyttjande av introduktions- och kampanjerbjudanden.

MXPGolf.se har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, notifikationer, sms, andra meddelandeformer eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till ditt medlemskap eller prenumerationen. Om du inte önskar att få erbjudanden från MXPGolf.se under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig via e-post eller genom att kontakta Kundservice. På sikt kommer du också kunna reglera detta under dina inställningar.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i MXPGolf.se Personuppgiftspolicy nedan.

9.2. Personuppgiftsansvarig

Firma Max Persson, org.nr. 9006253695 ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

9.3. Dataskyddsförordningen, GDPR

MXPGolf.se’s behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

9.4. Behandling

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

9.5.MXPGolf.se’s insamling av personuppgifter

MXPGolf.se samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

När du som besökare registrerar dig / blir medlem på någon av våra siter;

– När du beställer våra nyhetsbrev;

– När du tecknar/inleder en prenumeration;

– När du väljer att nyttja streamingtjänsten

– När du deltar i en av MXPGolf.se arrangerad undersökning, tävling, aktivitet eller marknadsföringsaktivitet

9.6. Ändamål

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att MXPGolf.se och våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kund- och medlemsadministration. MXPGolf.se kommer även att använda personuppgifterna för att via telefon, e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om MXPGolf.se är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

9.7. Hur länge sparar MXPGolf.se personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och MXPGolf.se. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. I annat fall, 5 år enligt 9.1 ovan. Tidsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. Dvs när du väljer att terminera ditt medlemskap. Om du inte är registrerad som medlem på MXPGolf.se, men har godkänt dessa villkor som en effekt av att du deltar vid ett event, fyller i en intresseanmälan, bokningsförfrågan, är med i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet så sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det senaste datum som du interagerade med MXPGolf.se.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används, men att det finns en nyckel tillgänglig på annat håll.

9.8. Skydda ditt lösenord.

Om MXPGolf.se har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Det är du, och inte MXPGolf.se, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (utom aktivitet som MXPGolf.se har direkt ansvar för som inte utförs i enlighet med dina anvisningar), oavsett om du inte har bemyndigat aktiviteten ifråga. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta MXPGolf.se omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

9.9. Håll dina uppgifter aktuella.

MXPGolf.se skickar ibland meddelanden till e-postadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din e-postadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifterna som är förknippade med ditt konto, aktuella. Ett konto kontrolleras av den fysiska eller juridiska person vars e-postadress har registrerats med kontot.

9.10. Kom ihåg att säkerhetskopiera.

Du ansvarar för att ditt Innehåll upprätthålls, skyddas och säkerhetskopieras. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer MXPGolf.se inte att hållas ansvarigt för eventuell underlåtelse att lagra ditt Innehåll, eller för Innehåll som skadas eller förloras.

9.11. Inaktivt konto.

MXPGolf.se kan säga upp ditt konto och ta bort eventuellt innehåll som finns i kontot om det inte förekommer någon kontoaktivitet (t.ex. inloggning eller betalning) på över 12 månader. Vi kommer emellertid att varna dig via e-post innan vi säger upp ditt konto, så att du får en möjlighet att logga in på ditt konto så att det förblir aktivt.

9.12. Customer Success.

MXPGolf.se kan tilldela dig en customer success manager (”CSM”). CSM kan granska din användning av Tjänsterna och ditt Innehåll för att hjälpa dig använda Tjänsterna på ett mer effektivt sätt, inklusive genom att tillhandahålla rapportering och insikter om användning.

10. GODTAGBARA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

10.2. Ditt ansvar.

Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder Tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:

(a) Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.

(b) Du får inte använda Tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.

(c) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av MXPGolf.se (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att tex komma åt nya gratisdagar genom prova-på dagar eller upprepat nyttjande av en kampanjkod, ett så kallat introduktionserbjudande).

(d) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av MXPGolf.se, får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något MXPGolf.se-system eller -nätverk.

(e) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från MXPGolf.se, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.

(f) Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller backkompilera Tjänsterna, eller försöka göra det.

(g) Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.

(h) Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. MXPGolf.se kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för MXPGolf.se godtagbar nivå.

(i) Du får inte använda Tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.

(j) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från MXPGolf.se, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.

(k) Om din användning av Tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning, är du ensamt ansvarig för att bestämmelserna följs, om inte MXPGolf.se och du har kommit överens om något annat. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att MXPGolf.se måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från MXPGolf.se. Du får exempelvis inte använda Tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” utan att ingå ett separat affärspartneravtal med MXPGolf.se som ger dig sådant tillstånd.

(l) Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.

(m) Ditt Innehåll och din användning av Tjänsterna får inte strida mot vår Innehållspolicy.

11. UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTER

11.1. Uppsägning av betalande Prenumeration

Du kan säga upp ditt betalande Prenumeration på din profil (/me/settings) och där välja “Avbryt prenumeration”. Uppsägningen kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast kl.17:59 CET den sista dagen i pågående prenumerationsperiod. I din profil kan du se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid prenumerationsperioden ut, du kommer att debiteras för denna period. MXPGolf.se erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Uppsägningen bekräftas omedelbart när betalperiod gått ut och du debiteras inte igen för det Abonnemanget såvida du inte köper ett nytt abonnemang

Uppsägning av betalande abonnemang resulterar, efter att pågående prenumerationsperiod gått ut, i att ditt konto inaktiveras, vilket innebär att du fortfarande har tillgång till din profil vid inloggat läge, men att du inte längre har tillgång till de Tjänster och det Innehåll som ingår i ett betalande medlemskap (så som videobiblioteket, tillgång till rabatter, förmåner etc).

11.2 Terminera konto

Du kan terminera ditt konto, oberoende om du är betalande medlem eller ej. Det kan du göra när som helst på din profil (/me/settings) och där klicka på “terminera konto” för att sedan mejla akademi@mxpgolf.se och i det mejlet be om att få ditt konto terminerat. Ett terminerat konto går inte att återskapa och all data går förlorad för användare/medlem.

11.3. Av MXPGolf.se.

MXPGolf.se kan säga upp ditt Abonnemang i slutet av en faktureringscykel genom att ge dig minst 30 dagars skriftligt förhandsbesked. MXPGolf.se kan säga upp ditt Abonnemang av vilken anledning som helst genom att ge dig minst 90 dagars skriftligt förhandsbesked och kommer att tillhandahålla en pro rata-återbetalning för den outnyttjade portionen av tiden i faktureringscykeln. MXPGolf.se kan upphäva utförandet av sina förpliktelser eller säga upp ditt Abonnemang av något av följande skäl: (a) du har gjort en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att MXPGolf.se har underrättat dig skriftligen; (b) din affärsverksamhet upphör eller du blir föremål för insolvensförfaranden och förfarandena avslås inte inom 90 dagar; eller (c) du underlåter att betala avgifterna i 30 dagar efter förfallodatum. Dessutom kan MXPGolf.se begränsa, upphäva eller säga upp Tjänsterna: (i) om du underlåter att följa bestämmelserna i dessa Villkor, (ii) om du använder Tjänsterna på ett sätt som orsakar rättsligt ansvar för oss eller som stör andras användning av Tjänsterna; eller (iii) om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida. Om vi begränsar, upphäver eller säger upp Tjänsterna, försöker vi meddela dig i förväg och ge dig en möjlighet att exportera en kopia av ditt Innehåll från den Tjänsten. Emellertid kan det uppstå tidskänsliga situationer då MXPGolf.se kan bestämma att vi behöver vidta omedelbar åtgärd utan att meddela dig. MXPGolf.se kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar under detta Avsnitt på enligt vad som behövs för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga. MXPGolf.se har ingen skyldighet att bevara ditt Innehåll efter uppsägningen av den tillämpliga Tjänsten.

11.4. Ytterligare åtgärder.

Om MXPGolf.se upphör att tillhandahålla Tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa Villkor, kan MXPGolf.se vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda Tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

12. FRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1 Friskrivning

Även om det är i MXPGolf.se’s intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Tjänsterna (och vi strävar givetvis mot att alltid göra våra kunder och medemmar nöjda), finns det vissa saker vi inte utlovar. Vi försöker hålla våra online-tjänster i drift men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN UPPGES I DESSA VILLKOR OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK OCH MXPGolf.se GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ELLER NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER KORREKTHET.

12.2. Undantag från visst ansvar.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER MXPGolf.se, DESS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR (A) NÅGRA SOM HELST INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SKADOR I AVSKRÄCKANDE SYFTE, ELLER (B) FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET ELLER DATA, UTEBLIVEN VERKSAMHET, INTÄKTER ELLER VINSTER (I VARDERA FALLET VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT), SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR, OCH VARE SIG BASERAT PÅ AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT, STRIKT SKYLDIGHET ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM MXPGolf.se HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM EN GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

12.3. Begränsning av ansvar.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN SAMMANLAGDA ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR MXPGolf.se, DESS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA DET LÄGRE AV: (A) BELOPPEN SOM HAR BETALATS AV DIG TILL MXPGolf.se FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA I FRÅGA INOM EN PERIOD PÅ 12 MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARSSKYLDIGHETEN; OCH (B) 200,00 EUR.

12.4. Konsumenter.

Vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument, begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa villkor.

I fall tvist föreligger mellan MXPGolf.se och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

MXPGolf.se äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fordringar och skyldigheter enligt dessa Kund- och medlemsvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan MXPGolf.se skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

MXPGolf.se

Östersund den 12:e augusti 2019

12.5. Företag.

Om du är en verksamhet ska du hålla MXPGolf.se och dess dotterbolag, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av Tjänsterna eller överträdelse av dessa Villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

13. UPPHANDLANDE ENHET

13.1. Vem du ingår avtal med.

Om inget annat anges med avseende på en viss Tjänst, tillhandahålls Tjänsterna av, och du ingår avtal med, Firma Max Persson.

13.2. Firma Max Persson

För alla tjänster som tillhandahålls av Firma Max Persson., gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den Tjänsten:

Upphandlande enhet. Hänvisningar till ”MXPGolf.se”, ”vi”, ”oss”, “jag” och ”vår/vårt/våra” är hänvisningar till Firma Max Persson., med bokförings- och besöksadress på Byvägen 30, 84597 Klövsjö. 

Tillämplig lag. De villkoren lyder under lagstiftningen i Stockholm, Sverige (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).

Jurisdiktion. Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna Stockholm, Sverige med hänsyn till innehållet i dessa villkor.

14. ANDRA VILLKOR

14.1. Överlåtelse.

Du får inte överlåta dessa Villkor utanMXPGolf.se föregående skriftliga samtycke, och MXPGolf.se kan efter eget gottfinnande vägra att medge ett överlåtande. MXPGolf.se kan överlåta dessa Villkor när som helst utan att meddela dig.

14.2. Hela avtalet.

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och MXPGolf.se, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig gäller inte Tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa Villkor, och är ogiltiga.

14.3. Oberoende leverantörer.

Förhållandet mellan dig och MXPGolf.se är som oberoende leverantörer, och inte som juridiska samarbetspartner, anställda eller ombud för varandra.

14.4. Tolkning.

Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

14.5. Inga undantag.

En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

14.6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.

Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.

14.7. Tredje part som förmånstagare.

Det finns inga tredje parter som förmånstagare till dessa Villkor.

14.8. Fortsatt giltighet efter uppsägning.